שסתום קרמי

 • שסתומים קרמיים

  שסתומים קרמיים

  1. על פי מצב העבודה ומצב עבודה מיוחד אחר של משאבת הבוכנה, SICER יתכנן הצעה מיוחדת לטכניקה קרמית ובחירת מודול.

  2. ניתן לאסור חותם גמיש ונוקשה לדרישות שונות.

  3. ניתן לספק חומרים קרמיים וחומר סיכה עצמי עבור התאמה של זוג חיכוך כדי להפחית שחיקה נוספת.

  4. חשמלי, פנאומטי, ושלט רחוק יכול להיעשות עם סירוק הפרדה חלק של שסתומים.